Klachten-procedure

CAREDATE en de psychologen die zich hier presenteren doen natuurlijk hun uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zo zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Als je een klacht hebt stellen wij het op prijs dat je deze eerst met de betrokken psycholoog probeert te bespreken.

Als je dit liever niet doet, of je klacht hierdoor niet verholpen wordt, kun je ook contact opnemen met CAREDATE. Stuur een e-mail.

Als dat geen oplossing voor je biedt, staan er twee mogelijkheden voor je open:

  1. Je kunt een klacht indienen bij de beroepsvereniging, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De klachtprocedure vindt je hier.
  2. Je kunt een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg via www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl