Privacy Policy

Privacy, omgaan met vertrouwelijke gegevens

Als je bij Caredate aanklopt voor hulp wil je natuurlijk dat je hulpvraag, klachten en problemen vertrouwelijk worden behandeld. Je kunt er op vertrouwen dat de psychologen die zich presenteren via Caredate zonder jouw toestemming met niemand informatie uitwisselen. Psychologen zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, aan de beroepscode van het NIP en aan de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat er geen informatie over jou aan derden wordt verstrekt, zonder je voorafgaande schriftelijke toestemming. Er wordt niets overlegd als je dat niet wilt.
Van je behandeling wordt een dossier bijgehouden waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. Je mag je dossier te allen tijde inzien. De dossiers worden zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor jou en je behandelaar. Na afloop van het hulptraject kan je een digitale versie van je dossier ontvangen en wordt het dossier, als je dat wenst, volgens de wettelijke eisen voor 15 jaar bewaard. Op jouw verzoek kan het dossier ook eerder door je behandelaar worden vernietigd.
Registraties van Caredate zijn bekend bij het College Bescherming Persoonsgegevens (procedure loopt). Het College ziet toe op een goede uitvoering van het gebruik van de persoonsgegevens.

Beroepscode

De psychologen die zich presenteren via Caredate werken volgens de beroepscode van het NIP , waarin de beroepsethische regels zijn vastgelegd. Hierin zijn onder andere wetenschappelijke fundering, openheid van handelen, beroepsgeheim en een klachtenprocedure geregeld.
Je kunt de NIP beroepscode en de privacyregels ook inzien via onderstaande link:

http://www.psynip.nl/website-openbaar-documenten-nip-algemeen/beroepscode-voor-psychologen.pdf