RE-INTEGRATIE: HOE SNELLER, HOE BETER

Re-integratie: snel weer aan het werk

Voor een medewerker die lang ‘uit de running’ is, worden vaak standaardtijden aangehouden voor re-integratie en werkhervatting. Uit onderzoek blijkt dat hoe langer een medewerker afwezig is, hoe kleiner de kans op terugkeer in het (eigen) werk. Na drie maanden is deze kans minder dan 50%, na een jaar minder dan 20% (bron: Result Mediation). Zaak dus om snel weer aan het werk te gaan.

Met hulp van Caredate Mental Fit

Het is ook gezonder om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan. De medewerker krijgt weer zicht op een vertrouwde plek in het maatschappelijk leven en kan meedraaien met collega’s en de maatschappelijke omgeving. Ook bij re-integratie kan, eventueel in samenwerking met de bedrijfsarts, het Caredate Mental Fit-budget worden ingezet. Een Caredate-psycholoog voor een professionele en vlotte begeleiding van de re-integratie.