Verzuim-preventie: Caredate Mental FitInvesteren in verzuimpreventie

Investeren in verzuimpreventie loont. Lang ziekteverzuim als gevolg van burn-out bedraagt gemiddeld 242 dagen en kost de werkgever gemiddeld € 60.000,- (bron Arboned). De grote uitdaging is om psychische klachten in een zo’n vroeg mogelijk stadium te herkennen en bespreekbaar te maken. Het is een taboe voor leidinggevenden en medewerkers. Praten over je psychische klachten moet net zo gewoon worden als ‘fitnessen van de zaak’. En hoort thuis in een modern arbeidsvoorwaardenpakket.

Caredate Mental Fit: medewerkers regelen het zelf

Caredate biedt laagdrempelige psychologische hulp. Medewerkers leggen zelf direct contact met een Caredate-psycholoog. Ze maken zelf hun keuze, dus zonder tussenkomst van allerlei instanties en instellingen. Snel, effectief en met volledige privacy. De werkgever stelt een persoonlijk Caredate Mental Fit-budget beschikbaar. Zodat je medewerker weer snel lekker in zijn of haar vel zit. Of dat in ieder geval echt duidelijk wordt wat er nu precies aan de hand is. Zodat je daar samen mee aan de slag kan. Want daar is iedereen bij gebaat.

Hoe werkt Caredate Mental Fit?

Als werkgever bied je aan je medewerkers de mogelijkheid om zelf contact te leggen met Caredate. Een Caredate Mental Fit-budget van € 650,- voor zes gesprekken is in de regel voldoende. Daarmee kan de medewerker de gesprekken met de Caredate-psycholoog financieren. Vervolgens regelt de medewerker het verder allemaal zelf. Kortom: een geringe investering in een goede collega, die voor beiden veel rendement oplevert. Bovendien houd je als werkgever zicht op de investering, want budget is budget.

Initiatief en privacy bij de medewerker

Caredate is geen papierwinkel. De voortgang van de gesprekken wordt bijgehouden door de Caredate-psycholoog. De medewerker kan via het beveiligde deel van de Caredate-website de voortgang bijhouden. Het initiatief voor het delen van informatie met de werkgever ligt bij de medewerker, de privacy van de medewerker staat voorop. Uiteraard wordt de medewerker door de Caredate-psycholoog gestimuleerd om ervaringen te delen met de leidinggevende en/of de HR-manager. Zodat na de sessies samen aan duurzame verbetering kan worden gewerkt.

Administratieve verwerking Caredate Mental Fit

De administratieve verwerking wordt afgestemd op de systematiek van de opdrachtgever. Wanneer de medewerker zijn of haar budget heeft ‘opgebruikt’, wordt dat gesignaleerd en vinden in principe geen sessies meer plaats, tenzij wordt overeengekomen aanvullende sessies nodig zijn. Wanneer de medewerker besluit om minder sessies te gebruiken, dan wordt het verschil uiteraard verrekend.

Ondersteuning werkgever door Caredate

Voor wat betreft de interne communicatie verleent Caredate brede ondersteuning, onder andere met:
  • het organiseren van introductiebijeenkomsten voor medewerkers
  • het aanleveren van nuttige content (bijvoorbeeld voor presentatie op intranet)
  • visuals en documentatie.
Daarnaast kunnen medewerkers natuurlijk altijd terecht op de website caredate.nl en hun vragen direct aan Caredate stellen via het online spreekuur, via de mail of de telefoon. Ook nu geldt: de medewerker regelt het zelf. De werkgever hoeft dus zelf geen faciliteiten te creëren.