Nieuws van CAREDATE

Burn-out preventie: wie begint er mee?

“Iedere euro die je in preventie investeert, levert gemiddeld vier euro op in lagere ziektekosten”. Dit stelde Annelies Hoogendoorn, hoofd innovatie bij Zorg van de Zaak onlangs in een uitgebreid artikel in de NRC. Zij geeft aan dat werkstress een van de grote boosdoeners is als het gaat om verzuim, wat ook naar voren komt uit vele onderzoeken en publicaties. Stressklachten bij 1 op de 8 mensen, in sommige sectoren zelfs 1 op de 5, die kunnen leiden tot een burn-out, het zijn inmiddels bekende cijfers. Hoogste tijd voor ‘preventie door interventie’, zou je zeggen. Appeltje, eitje.

De praktijk blijkt weerbarstiger. Onze ervaringen tijdens een inventarisatieronde bij partijen in het veld zijn opmerkelijk. Alle betrokken partijen vinden preventie door interventie een uitstekend idee. De grote vraag is: wie begint er mee? Een bekende verzekeraar op het gebied van arbeidsongeschiktheid (voor zelfstandigen) gaf aan dat preventie nauwelijks zin heeft, want ondernemers gaan door tot ze er bij neervallen. Zorgverzekeraars vinden preventie belangrijk, maar het is niet hun primaire taak. “Daarvoor moet je bij de bedrijven zijn”. Ook arbodiensten vinden het idee prima, maar preventie past niet in hun business model, zij verdienen hun geld met re-integratie en niet met preventie. De reacties van bedrijven lijken logisch en lopen van “wij hebben een arbodienst, dus die regelt dat” tot en met “dit hoort thuis in het pakket dat wij hebben met onze zorgverzekeraar”. Conclusie: geen beweging.

Dat terwijl het zo eenvoudig is. Wij begeleiden met het programma Caredate Mental Fit medewerkers met een psycholoog. Die gaat in de rol van ‘personal mental fitness coach’ aan de slag met klachten rond werkstress. Dit aan de hand van een compact programma waarbij de medewerker, die gewoon aan het werk is en blijft, aan het stuur zit. De keuze voor een psycholoog is een belangrijke omdat stressklachten lang niet altijd of alleen worden veroorzaakt door het werk. Met een relatief geringe investering in verzuimpreventie kunnen medewerkers heel goed worden geholpen en kan de lijdensweg (want dat is het) van een burn-out zoveel mogelijk worden voorkomen.

Dus waar wachten we op? Naar mijn idee zal een doorbraak in het huidige dichtgetimmerde systeem vooral moeten komen vanuit de bedrijven zelf. De nieuwe Arbowet, officieel van kracht per 1 juli jl., kan inspireren omdat bijvoorbeeld medewerkers ook zélf meer ruimte krijgen voor preventie. Nu zullen de medewerkers niet zo snel aan de bel trekken. De preventiemedewerker en de Ondernemingsraad kunnen hier bijvoorbeeld wel goed op inspelen. Als ik een lid van een OR hoor zeggen dat de organisatie veel te laat in actie komt bij de vele burn-outs, is het nu de gelegenheid om in actie te komen. De cijfermatige onderbouwing is snel gemaakt. De verzuimduur bij burn-out is gemiddeld 242 dagen en kost de werkgever ca. € 60.000,- (bron: Arboned). Een interventie met bijvoorbeeld Caredate Mental Fit (zes sessies met een psycholoog, plus rapportage) kost € 650,-. Dus als iets meer dan 1 op de 100 trajecten succesvol is… De lat ligt uiteraard veel hoger!

Nico Kamminga, Initiatiefnemer Caredate

geplaatst: 31-07-2017

Samenwerking Caredate en De Nieuwe GGZ

Vanaf september 2016 is Caredate samenwerkingspartner van De Nieuwe GGZ. Wat betekent dat? In Nederland is de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) is georganiseerd op basis van richtlijnen en efficiency. Mensen worden in een hokje gestopt en krijgen een stempel (diagnose) waar je, als je pech hebt, niet snel meer van af komt. Dit gaat uiteraard ten koste van de kwaliteit, zeker als het gaat om psychische hulp. Want die is niet zo makkelijk in hokjes te stoppen.

Uitgaan van wat echt nodig is

De Nieuwe GGZ is een beweging van professionals voor professionals die willen gaan voor een andere aanpak. De gedachte: leer mensen die hulp nodig hebben omgaan met hun klachten, laat ze de regie voeren over hun behandeling en laat ze ontdekken dat ze, ondanks problemen, positief bezig kunnen zijn met dingen die ze voldoening geven. Met andere woorden: ga uit van wat iemand nodig heeft in plaats van wat je in de aanbieding hebt. Caredate denkt er precies hetzelfde over.

Zorg anders regelen

Als je uitgaat van wensen van mensen, dan moet je dichtbij zijn. De Nieuwe GGZ wil zorg anders regelen en ook echt ‘in de buurt’ zijn, dus in de wijk. In dat kader wordt gewerkt aan samenwerking tussen professionele hulpverleners, cliënten en families, en met grote partijen als zorgverzekeraars, instellingen, gemeenten en de politiek op landelijk niveau. Een geweldige uitdaging, want op het organiseren van zorg in de buurt en mensen ook zelf laten bepalen wat nodig is, daar is het huidige zorgsysteem absoluut niet ingericht.

Caredate doet mee in ‘proeftuinen’

De Nieuwe GGZ gaat een aantal ‘proeftuinen’ in wijken van grote steden organiseren en Caredate gaat daar actief aan meedoen. Het doel is om de kwaliteit van de zorg sterk te verbeteren en toegankelijk te houden voor mensen die het nodig hebben. Als je uitgaat van wat echt nodig is houd je de kosten namelijk ook binnen de perken. Kijk voor meer informatie op de website van De Nieuwe GGZ.

geplaatst: 09-09-2016

Een leukere ouder, partner, collega en …

Langs de doorgaande weg waar ik woon verbaas ik mij vooral in de ochtend altijd over de grote hoeveelheden mensen die langs rennen. Vaak in een mooie en kleurige trainingsoutfit, voorzien van allerlei gadgets die bij het joggen horen. Ook bij de sportschool een stukje verderop blijft het aantal fietsen voor de deur gestaag groeien. Kortom, Nederland komt steeds meer in beweging en dat is een hele goede zaak. Ik hoor zelfs regelmatig de kreet PT, wat blijkt te staan voor Personal Trainer. Fitness is hot, het mag wat kosten en we hebben het er vooral graag over met vrienden en bekenden.

Het vreemde is nog steeds dat we het vooral niet willen hebben over onze mentale oftewel geestelijke gezondheid. En dat is jammer, want bij een gezond lichaam hoort een gezonde geest, zoals een arbo arts laatst mooi aangaf. Je kunt trainen tot je een ons weegt. En het zou dan nog zoveel fijner en effectiever zijn als je van je zorgen af bent. Zonder sombere gevoelens, bepaalde angsten, enorme werkdruk, problemen met bazen of collega’s, een relatie die niet lekker gaat. Dan voel je jezelf nog veel fitter en kan je zoveel meer. Als je dan leest dat bijvoorbeeld het burn out percentage in het onderwijs tegen de 20% loopt, wordt het tijd dat we hier anders naar gaan kijken.

Inderdaad, het gebeurt nog steeds veel te vaak dat we pas wat aan een burn out gaan doen als die er is. Er slikken meer dan 1 miljoen mensen in Nederland anti-depressiva, terwijl uit onderzoek blijkt dat het in de veel gevallen eigenlijk zinloos is. Het programma Radar besteedde daar laatst uitgebreid aandacht aan. Tja, een pilletje voorschrijven en slikken is natuurlijk voor alle partijen een stuk makkelijker dan het gesprek aangaan. Vooral tijdig wat aan die problemen te doen en aan jezelf te werken, zodat je nog veel leukere echtgenoot, partner, ouder, collega of vriend wordt. Daar ligt wat CAREDATE betreft de grote uitdaging. Dat het gewoon ‘cool’ wordt om naast die PT, Personal Trainer, ook een PP, Persoonlijke Psycholoog, te hebben. We werken er hard aan en ideeën over hoe we dat kunnen bereiken zijn altijd van harte welkom. Mail ze naar info@caredate.nl

geplaatst: 11-06-2016

CAREDATE zoekt psychologen en supervisoren

CAREDATE werkt nog steeds aan de uitbreiding van haar netwerk met psychologen die zich op de website presenteren. We zijn met name op zoek naar psychologen buiten de Randstad. Meer informatie vind je onder ‘Psycholoog en meedoen’ op deze website. Daarnaast willen we graag in contact komen met ervaren GZ-psychologen die als supervisor onze intervisiegroepen willen begeleiden. Deze groepen bestaan uit maximaal zes meestal wat jongere psychologen uit een bepaalde regio. De sessies vinden gemiddeld een keer per zes weken plaats en duren 1,5 uur. De supervisoren ontvangen per sessie een onkostenvergoeding. Het belangrijkste uitgangspunt is kennis en ervaring delen, als vraagbaak te dienen en bovenal het leuk vinden om jongere professionals een stap verder te helpen bij het opbouwen van hun maatschappelijke carrière. Reacties en vragen zijn van harte welkom via info@caredate.nl

geplaatst: 21-05-2016

Praten over je problemen: 50% minder ziekteverzuim

Een opvallend artikel in de Volkskrant onder de kop ‘Oorzaak ziekmelding is in meeste gevallen niet-medisch’. De beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) geeft aan dat 70% tot 90% van de ziekmeldingen voort komen uit iets anders, bijvoorbeeld problemen thuis of op het werk. Een groot deel van de ziekmeldingen kan met een goede aanpak worden voorkomen. Er is echter nauwelijks aandacht voor preventie. En het overgrote deel van de werkgevers én werknemers staat niet open voor een gesprek over problemen op het werk en daarbuiten.

De bedrijfsartsen trekken aan de bel omdat zij veelvuldig worden ingezet als een ‘controledokter’ die checkt of de ziekmelding wel in orde is. Mensen kunnen ook ziek worden van niet-medische problemen, zoals relatieproblemen en problemen en spanningen op het werk. Als werkgevers werken aan een cultuur waarin werknemers vrij kunnen praten over hun problemen, dan kan het ziekteverzuim in Nederland volgens de bedrijfsartsen met minstens de helft worden teruggedrongen.

De flexibilisering en het toenemende aantal zzp’ers leiden ertoe dat de aandacht voor preventie afneemt. Daarnaast zal de aandacht voor preventie juist moeten toenemen als gevolg van het groeiend aantal oudere werknemers. Zij moeten immers steeds langer doorwerken. Hoe kan je preventie effectief vorm geven? CAREDATE biedt een zeer laagdrempelige mogelijkheid om over die echte problemen te praten, zonder allerlei ingewikkelde procedures. De uitdaging daarbij is om samen met bedrijfsartsen, werkgevers én werknemers serieus werk te gaan maken van preventie.

geplaatst: 07-04-2016

CAREDATE op weg naar landelijke dekking

De wervingsacties van CAREDATE hebben de afgelopen maanden hun vruchten afgeworpen. Naast de regio Amsterdam/Utrecht, waar CAREDATE vorig jaar gestart is, zijn er nu ook op de meeste plaatsen in de Randstad psychologen die zich via de website presenteren. Voor diverse plaatsen buiten de Randstad zijn psychologen welkom. Interesse? Kijk voor meer informatie bij psycholoog en meedoen. Je kunt ook even mailen naar info@caredate.nl als je vragen hebt.

geplaatst: 06-04-2016

CAREDATE zoekt psychologen buiten regio Amsterdam/Utrecht

Voor de uitbreiding van het landelijke netwerk zoekt CAREDATE (basis)psychologen buiten de regio Amsterdam/Utrecht. Het belangrijkste is dat je genoeg ervaring en vertrouwen om zelfstandig met cliënten aan het werk te gaan. Sinds november 2015 is CAREDATE in de lucht. Het is een platform dat cliënten en psychologen rechtstreeks, dus buiten het traditionele zorgsysteem om, met elkaar in contact brengt. Te vergelijken met initiatieven als AirBnB, Snappcar en Uber. Persoonlijk contact met cliënten staat centraal, bij voorkeur bij de cliënt thuis of op een neutrale locatie. CAREDATE is geen instelling met gebouwen e.d.. We werken aan de hand van groepen van zes psychologen per regio, die worden ondersteund met intervisie sessies door ervaren psychologen. Kijk voor meer informatie op www.caredate.nl of mail naar info@caredate.nl als je geïnteresseerd bent of vragen hebt.

geplaatst: 04-02-2016

Gaat Depressiegala taboe doorbreken?

Op 25 januari werd in Theater Amsterdam het Depressiegala georganiseerd. Het is uniek in de wereld, een ‘feestje’ voor mensen die last hebben gehad van angsten of een depressie. Het idee achter het gala is vooral dat het taboe wordt doorbroken. We hebben het er vooral niet over. Op dezelfde dag verscheen ook het nieuwsbericht (met cijfers van het CBS) dat ruim 1 miljoen Nederlanders, zo’n 8% van de bevolking, wel eens last heeft van depressieve gevoelens. Dat begint op een volksziekte te lijken.

Tijdens het Depressiegala traden bekende Nederlanders op die zelf ook last hebben gehad van depressies of angsten. Dat is goed nieuws, want het laat zien dat ook succesvolle mensen die beroemd zijn en op een groot podium durven staan blijkbaar ook last kunnen hebben van deze gevoelens. Goed nieuws, omdat het taboe nog steeds wordt gevoed door de gedachte dat mensen met depressieve klachten toch minstens een beetje ‘losers’ zijn. Zwakkelingen. Niet dus. Het kan iedereen overkomen, sombere gevoelens en angsten zijn absoluut niet iets om je over te schamen.

geplaatst: 26-01-2016

Meer dan goede voornemens in 2016!

Sinds de introductie van CAREDATE in het najaar van 2015 is er veel gebeurd. De belangstelling is groot, onder andere vanuit de media, vakorganisaties en de belangenvereniging van cliënten. Dankzij de vele enthousiaste reacties zien we dat CAREDATE op de goede weg is. Nog belangrijker is dat de eerste cliënten zich al hebben aangemeld. CAREDATE wil het ingewikkelde zorgsysteem veranderen en als cliënten daar aan mee gaan doen, dan komen we stappen verder. Werken aan je geestelijke gezondheid moet uit de taboesfeer komen en de normaalste zaak van de wereld worden.

In 2016 gaan we weer stappen nemen. Uiteraard blijft de dienstverlening voor onze cliënten prioriteit nummer 1. De uitgangspunten van CAREDATE, dichtbij en laagdrempelig, resultaatgericht en betaalbaar, die gaan we in 2016 zeker weer een stap verder brengen. Voor het eerste kwartaal van 2016 staan ook de nodige activiteiten op de CAREDATE-agenda:

  • Wij werken aan de ontwikkeling van CAREDATE Junior, een platform voor kinderen en ouders (in vaktermen ‘Kind en Jeugd’). We streven ernaar om dit platform tegen het einde van het eerste kwartaal van 2016 te realiseren. Zodat ouders en kinderen snel toegang krijgen tot de hulp die ze nodig hebben. en blijven we werken aan een zo laagdrempelig en effectief contact
  • Verder uitbreiding van het netwerk met psychologen, zodat CAREDATE landelijk, dus vooral ook buiten de Randstad, beschikbaar is.

Daarnaast werken wij aan een verbetering van de systemen voor betaling en vergoeding door zorgverzekeraars. Suggesties, tips en ideeën zijn altijd welkom. Mail ze naar info@caredate.nl. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Op naar een mooie start van 2016!

geplaatst: 30-12-2015

CAREDATE gaat verder naar Rotterdam en omstreken

Enthousiaste reacties na de bijeenkomst op 4 november in Dordrecht. Conclusie: we gaan verder naar REO, oftewel Rotterdam en omstreken. Tijdens de presentatie van CAREDATE kwamen weer veel interessante vragen en suggesties naar voren. De teneur: geweldig idee, hoe gaan we dat in deze regio verder vorm geven? En hoe zit het met ‘Kind en jeugd’? Ook daarmee gaan we aan de slag via CAREDATE junior, startend in de loop van het 1e kwartaal van 2016. Meer nieuws volgt!

geplaatst: 12-11-2015

Mijlpaal: op maandag 9 november is via het ANP het allereerste persbericht van CAREDATE gedistribueerd. Meer nieuws volgt uiteraard.

Platform CAREDATE voorkomt wachtlijst door direct contact cliënt en psycholoog Direct contact met een psycholoog, snel, laagdrempelig en betaalbaar. CAREDATE is een platform dat cliënten en psychologen rechtstreeks met elkaar persoonlijk in contact brengt. Het initiatief is begin dit jaar ontstaan op basis van de groeiende wachtlijsten in de GGZ en het feit steeds meer psychologen geen contracten meer hebben met zorgverzekeraars. Nico Kamminga, initiatiefnemer: "CAREDATE is geïnspireerd door modellen als AirBnB en Snappcar. Cliënten moeten soms 6 tot 9 maanden wachten voor ze aan de beurt zijn, terwijl al ruim 20% van de vrij gevestigde psychologen geen contract meer heeft met een zorgverzekeraar. Dan is het logisch om vraag en aanbod rechtstreeks met elkaar in contact te gaan brengen."

Zelf je psycholoog kiezen

De website van CAREDATE staat voor eenvoud en transparantie. De kern is een overzichtelijk menu met 6 keuzemogelijkheden: sombere gevoelens, burn out, angsten, relatieproblemen, assertiviteit en nieuwe uitdaging. Op basis van dit menu kan de cliënt zijn of haar keuze maken, een psycholoog selecteren en direct een afspraak maken voor een intakegesprek. Nico Kamminga: "De naam CAREDATE is niet toevallig gekozen. Het mechanisme werkt inderdaad ongeveer hetzelfde als bij een datingsite. Je kiest een psycholoog uit en je kan na het intakegesprek een programma afspreken of besluiten dat je er niet mee door gaat. Cliënten zitten dus nergens aan vast."

Kwaliteitsbewaking

De psychologen die zich via CAREDATE presenteren zijn ervaren en van gemiddeld wat jongere leeftijd. De gesprekken vinden bij de cliënt thuis of op een neutrale locatie plaats. De psychologen worden ondersteund door een netwerk van senior psychologen, die als vraagbaak en coach dienen. Daarnaast wordt van alle psychologen gevraagd dat zij lid zijn van de beroepsvereniging NIP, Nederlands Instituut van Psychologen, en de beroepscode onderschrijven en naleven. Nico Kamminga: "Die kwaliteitsbewaking is erg belangrijk, want het doel is uiteraard om cliënten goed en snel verder helpen, op basis van 100% privacy. Daarom kiezen we duidelijk voor dat afgebakende menu. Zware problematieken als bijvoorbeeld schizofrenie, borderline en suïcidaliteit verwijzen wij door naar de huisarts, want die horen thuis in de gespecialiseerde GGZ. Die hulp kan en wil CAREDATE niet bieden."

Samenwerking huisartsen

Naast het verlichten van de wachtlijstproblematiek ziet CAREDATE ook veel mogelijkheden in de samenwerking met huisartspraktijken en instellingen. Naast het rechtstreekse contact met cliënten biedt CAREDATE bijvoorbeeld ook mogelijkheden ter aanvulling en uitbreiding op de praktijkondersteuning (POH GGZ). Nico Kamminga: "Cliënten kunnen daar baat bij hebben, zeker omdat zij in eerste instantie zelf het CAREDATE-programma moeten betalen. Als zij via de reguliere circuits bij CAREDATE binnenkomen, is de kans op vergoeding groter. Zorgverzekeraars zullen er blij mee zijn, want de kosten liggen een stuk lager dan het gemiddelde."

Zorg beschikbaar houden

CAREDATE is van start gegaan in Amsterdam en Utrecht en streeft naar het realiseren van een landelijk netwerk in het eerste kwartaal van 2016. Het initiatief is ontwikkeld door de Stichting Verantwoorde Marktwerking Zorg, die tot doel heeft om zorg op termijn voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn dat de patiënt (in de GGZ: cliënt) keuzes kan gaan maken voor de wijze waarop hij of zij zorg inkoopt en dat, door veel efficiënter te werken, de zorg op een kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar niveau blijft.

geplaatst: 09-11-2015

Informatie-bijeenkomst psychologen Dordrecht

Op woensdag 4 november organiseert CAREDATE een informatiebijeenkomst voor psychologen in Dordrecht. De bijeenkomst start om 19.00 uur in Duurzaamheidscentrum Weizigt, Van Baerleplantsoen 30, 3314 BH Dordrecht. Tijdens de bijeenkomst informeren wij je over de werkwijze, de support en het verdienmodel van CAREDATE.
Interesse? Meld je aan via info@caredate.nl

geplaatst: 1-11-2015

CAREDATE van start in Amsterdam en Utrecht

Na de succesvolle ‘kick off’ in de Scheierstoren in Amsterdam is CAREDATE nu echt ‘live’! De eerste psychologen in Amsterdam en Utrecht presenteren zich via www.caredate.nl. Het was een prachtavond, mede dankzij inspirerende bijdragen van ‘koffieleutoloog’ Marloes Antonissen en Frederiek Wijers van Startende Psychologen NIP. De komende maanden zal CAREDATE haar activiteiten in het land verder gaan uitbreiden.

geplaatst: 1-11-2015