Samen-werkingen

Scherp blijven en continu werken aan kwaliteit, verbetering en innovatie. Caredate heeft inspirerende samenwerkingsverbanden en contacten, onder andere met:

De Nieuwe GGZ

Caredate is samenwerkingspartner van De Nieuwe GGZ, een beweging die zorg anders wil gaan regelen. Het uitgangspunt: laat mensen de regie voeren over hun eigen behandeling, organiseer zorg in de buurt en werk zoveel mogelijk onderling samen met professionele hulpverleners. Anders gezegd: ga uit van wat iemand nodig heeft in plaats van wat je te bieden hebt. Caredate denkt daar precies zo over. Meer over De Nieuwe GGZ

LOC, Landelijke Organisatie Cliëntenplatforms

Caredate onderhoudt warme contacten met LOC, de Landelijke Organisatie van Cliëntenplatforms (te vergelijken met patiëntenverenigingen). Je kunt een goed idee hebben, maar het belangrijkste is natuurlijk wat cliënten er van vinden. Tijdens sessies met een aantal regionale vertegenwoordigers van de cliëntenraden ontvingen wij waardevolle informatie over de verdere verbetering van Caredate.

Beroepsverenigingen, het NIP

Het NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen, is de grootste beroepsvereniging voor psychologen in Nederland. De psychologen die zich via Caredate presenteren zijn lid van het NIP en onderschrijven daarmee dat ze werken volgens de beroepscode. Contacten met het NIP en andere beroepsverenigingen zijn belangrijk om van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied op de hoogte te blijven en om talentvolle psychologen te werven.

Huisartsen, bedrijfsartsen en arbodiensten

Caredate werkt graag samen met huisartsen, bedrijfsartsen en arbodiensten. In veel gevallen kan Caredate snel en flexibel aanvullende hulp bieden als het gaat om het verkorten van wachttijden en het opvangen van pieken in de capaciteit. Daarnaast speelt Caredate in op de toenemende vraag naar (verzuim)preventie, onder andere met het P.M.B., Persoonlijk Medewerkers Budget.