laat je angsten niet overheersen

Ieder mens is wel eens bang of angstig. Logisch, want onze hersenen brengen ons automatisch in een staat van paraatheid, zodat we meteen kunnen reageren als er gevaar dreigt. Angstgevoelens uiten zich onprettig, bijvoorbeeld door snel ademhalen, transpireren en benauwd worden. Kan een keer gebeuren. Het wordt anders als angsten je leven beheersen.

Belemmert je dagelijks leven

Het is een bekend gegeven: angsten versterken zichzelf en tasten je aan in je fundament. Permanente stress, dwangmatig gedrag, paniekaanvallen, het belemmert je in je dagelijks leven en ze zijn ook bepalend voor je omgeving. Partners, vrienden, collega’s, ze gaan overmatig rekening met je houden. Dat kan soms ook leiden tot een sociaal isolement.

Angsten heel klein maken

Alvast één geruststelling: angststoornissen komen veel voor. Wat ook betekent dat er veel kennis en ervaring is om angsten beheersbaar te maken of weg te nemen. Een Caredate-psycholoog helpt je om je angsten in ieder geval heel klein te maken, met als doel dat zij je leven niet meer beheersen, zodat je weer ‘in control’ bent.

Dit programma bestaat gemiddeld uit 6 persoonlijke gesprekken. Uiteraard kun je tussentijds contact houden met je psycholoog via Skype en via je beveiligde pagina myCaredate. De kosten per persoonlijk gesprek bedragen € 75,-. Dat betaal je steeds vooraf.
Op basis van deze indicatie kost het totale programma 6 x € 75,- = €450,-.

Voor de diverse angststoornissen bestaan effectieve behandelmethoden. De belangrijkste zijn:

  • De confrontatie (in vaktermen: exposure in vivo). Er wordt in overleg met jou een plan van aanpak opgesteld om daadwerkelijk te worden blootgesteld aan de situatie die angst of fobie bij je oproept, uiteraard stapsgewijs, gecombineerd met geruststellende informatie en op lichamelijke ontspanning gerichte interventies. Het is in feite leren om opkomende angstgevoelens te beheersen.
  • Cognitieve gedragstherapie. Hierbij wordt aandacht besteed aan de neiging de kans op gevaar en de ernst van mogelijke ‘rampen' te overschatten, terwijl je de eigen mogelijkheden om daarmee om te gaan onderschat. Dit gebeurt onder andere aan de hand van gedragsexperimenten en het herkennen en bijstellen van je eigen gedachten en gedrag.
  • Relaxatietherapie. Waarbij je leert stapsgewijs te ontspannen en dit uiteindelijk toe te passen in angstopwekkende situaties.
  • Sociale vaardigheidstraining. Waarin de aandacht wordt gericht op tekorten in je sociale vaardigheden. Dit leidt tot het versterken van je zelfvertrouwen.

Angsten zijn er in vele vormen. Mogelijk herken je een van de volgende angststoornissen:

  • Sociale angststoornis: angst in sociale situaties, voortdurend bang zijn om iets te zeggen of iets te doen wat anderen stom vinden. Het gevolg is dat je sociale situaties uit de weg gaat, wat kan leiden tot een sociaal isolement.
  • Specifieke fobie: zo bang zijn voor iets dat je de confrontatie niet aandurft. Bijvoorbeeld voor bepaalde dieren (spinnen!), bloed en verwondingen, bepaalde situaties (in een vliegtuig stappen), omgeving (pleinvrees) of voorwerpen.
  • Voortdurend piekeren en zorgen maken. Je hersenen en lichaam verkeren daardoor in een permanente toestand van stress. Dat leidt tot lichamelijke klachten en het niet meer in staat zijn om na te denken of iets te doen.
  • Paniekstoornis: een hevige angst om in paniek te raken. Een paniekaanval leidt tot extreme angstgevoelens, hartkloppingen en benauwdheid. De angst om een paniekaanval te krijgen kan op zich al een paniekaanval veroorzaken. Deze angst kan bijvoorbeeld veroorzaken dat je niet meer het huis uit durft.
  • Dwangmatige handelingen: activiteiten die je steeds van jezelf moet verrichten. Bijvoorbeeld: veelvuldig handen wassen, steeds dingen tellen of op een bepaalde manier ordenen. Dwangmatig gedrag kost veel tijd, waardoor je dagelijks functioneren ernstig in de knel komt.

Voor de diverse angststoornissen bestaan effectieve behandelmethoden. CAREDATE-psychologen helpen je verder om angsten weg te nemen en je leven weer in balans te krijgen.

Een bekende uitspraak is “angsten zijn aangeleerd, dus ze kunnen ook weer worden afgeleerd”. Of die uitspraak klopt, laten we maar even in het midden. Als je een angst onder controle hebt, zodat deze je dagelijks leven niet of nauwelijks meer belemmert, is het doel van de sessies met de Caredate-psycholoog bereikt. En mocht je deze angst inderdaad hebben afgeleerd, dan is dat een nog mooier resultaat!