Wordt samen weer gelukkig. Of alleen …

Als spanningen en problemen in een relatie zwaar zijn en lang duren, ontstaan langzamerhand relatieproblemen als een soort knoop die je niet meer kunt ontwarren. Het doel van relatietherapie is helder: zorgen dat mensen zich ten opzichte van elkaar anders gaan gedragen. Wij helpen je daarbij. Vertrouwd en met persoonlijke gesprekken. Zo krijg je inzicht of je de kracht hebt om samen weer gelukkig te worden. Of alleen…

Een andere kijk

Een Caredate-psycholoog helpt je met het vormen van een andere kijk op jezelf en anderen, passend bij de levensfase van jou en je relatie(s). In de praktijk blijkt dat het heel verfrissend is om ook eens alleen te praten (dus zonder partner) over je relatieproblemen. Tijdens zo’n “eerste verkenning” leg je samen met de psycholoog eerst de focus bij jezelf. Verhelderend, zeker als het gaat om bepaalde remmingen en belemmeringen.

Meer dan een huwelijk

Bij relatieproblemen wordt altijd meteen gedacht aan een huwelijk. Logisch, iedereen weet dat een op de drie huwelijken strandt. Relatieproblemen komen ook voor tussen kinderen en ouders, met goede vrienden, buren en collega’s. Ook dan kan je samen met de Caredate-psycholoog stil staan bij de situatie die is ontstaan. Met optimale privacy, altijd op de manier die het beste bij je past.

Dit programma bestaat gemiddeld uit 6 gesprekken. Uiteraard kun je tussentijds contact houden met je psycholoog via Skype en via je beveiligde pagina myCaredate. De kosten per persoonlijk gesprek bedragen € 75,-. Dat betaal je steeds vooraf.
Op basis van deze indicatie kost het totale programma 6 x € 75,- = €450,-.

Relatietherapie doe je, zeker als het om je partner gaat, bij voorkeur samen. Het kan echter heel nuttig zijn om in eerste instantie 1-op-1 met je psycholoog aan de slag te gaan. In veel gevallen is de communicatie vastgelopen en kunnen deze gesprekken bijdragen om die op gang te brengen. Tijdens de gesprekken wordt gekeken naar je eigen rol, je eigen visie en wat je nu eigenlijk verwacht en wilt in je relatie. Ook wordt gekeken naar het gedrag, met vragen als:

  • Gaat ieder zijn eigen gang of is er overleg?
  • Hoe communiceer je?
  • Hoe onderhandel je/los je dingen op?

Met andere woorden: met 1-op-1 gesprekken zet je de eerste stap en als het goed is, merkt je partner dat er wat aan het veranderen is. Dat kan op een gegeven moment aanleiding zijn dat je partner zich wil aansluiten bij de gesprekken. Uiteraard kan dat omdat dit in de regel een snellere bijdrage zal leveren aan duidelijkheid en het verbeteren van de relatie.

Relatieproblemen ontstaan door spanningen en problemen en die veroorzaken dat je steeds verder uit elkaar groeit. Deze spanningen kunnen zich op allerlei manieren uiten, van angsten, depressies, enorme en continue ruzies tot zelfs mishandeling.

Problemen in de relationele sfeer hebben vaak te maken met problemen van individuele aard. Bij een relatieprobleem kijkt de Caredate-psycholoog met jou (en eventueel je partner of andere betrokkenen) naar het communicatiepatroon aan de hand van een groot aantal thema’s. Dit hangt uiteraard af van het soort relatie. Denk bijvoorbeeld aan intimiteit en seksualiteit, omgaan met geld, de oorzaak van ruzies en bepaalde remmingen en belemmeringen.

Daarbij helpt de Caredate-psycholoog je met het vormen van een andere kijk op de problemen en een andere kijk op jezelf en anderen. Belangrijk, want goede relaties zijn de basis voor je bestaan!

Vanzelfsprekend is relatietherapie gericht op het verbeteren en het opnieuw ‘in bloei brengen’ van relaties. Anderzijds kan relatietherapie ook dermate zinvolle inzichten geven dat het uiteindelijk beter is om een relatie af te bouwen en te beëindigen. In dat kader kan relatietherapie er een bijdrage aan leveren dat dit op een zorgvuldige en respectvolle manier gebeurt. Laten we duidelijk zijn: een vechtscheiding levert alleen maar verliezers op.