Sta weer positief in het leven!

Heb je bijna nergens zin meer in of belangstelling voor? Zonde. Wij halen je uit de neerwaartse spiraal en helpen je weer sterker en positiever in het leven te staan. Vertrouwd en op basis van persoonlijke gesprekken, zodat je echt contact hebt. Uiteindelijk gaat het er om dat voor je partner, kinderen, familie, vrienden en collega’s weer de prettige persoon bent die je wilt zijn.

Samen aan de slag

Een Caredate-psycholoog gaat samen met je aan de slag en kijkt onder andere naar de ideeën die je over jezelf en het leven hebt. Waar komt dat sombere gevoel nu echt vandaan? En wat kan je er aan doen? Vaak helpt het bijvoorbeeld al om de hoge eisen die je aan jezelf stelt bij te stellen. We gaan er van uit dat we samen snel de weg omhoog weer vinden, het liefst al na een paar gesprekken.

Een depressie kan je beter voorkomen

Het is overigens heel normaal dat je wel eens somber of verdrietig bent. Als je echter twee weken of langer dagelijks sombere gedachten hebt, dan kan dat het begin zijn van een depressie. Dat komt veel voor, meer dan 1 miljoen Nederlanders krijgen antidepressiva voorgeschreven. Praten over je sombere gevoelens en een mogelijk beginnende depressie kan meer effect hebben. De Caredate-psycholoog helpt je daar bij. Op de manier die het beste bij je past.

Dit programma bestaat gemiddeld uit 9 persoonlijke gesprekken. Uiteraard kun je tussentijds contact houden met je psycholoog via Skype en via je beveiligde pagina myCaredate. De kosten per persoonlijk gesprek bedragen € 75,-. Dat betaal je steeds vooraf.
Op basis van deze indicatie kost het totale programma 9 x € 75,- = €675,-.

Allereerst wordt met je besproken wat de mogelijke oorzaken zijn van je sombere gevoelens. Daarna wordt veel aandacht besteed aan de verschijnselen, het verloop, de gevolgen en de behandelmogelijkheden. Mede op basis van de ernst, de duur en het al dan niet terugkeren van de sombere gevoelens, wordt het behandeltraject gestart. De keuze voor de behandeling zal vooral afhangen van de aard en de ernst van deze gevoelens en je eigen voorkeur, dus waar je jezelf het prettigst bij voelt. De behandeling is er op gericht om te leren omgaan met de problemen en daar zelf oplossingen voor te creëren. Uiteindelijk moet je weer in staat zijn om zelf richting te geven aan je eigen leven. De basis daarvoor is de zogeheten cognitieve gedragstherapie (CGT). Deze is er onder andere op gericht om inzicht te krijgen in sombere gedachten en deze te veranderen, zodat je stemming verbetert. Daarnaast zijn andere zaken van belang. Denk hierbij aan het zoveel mogelijk vasthouden van een gezonde leefstijl (met een regelmatig dag- en nachtritme) en voeding. Dat zijn ook belangrijke factoren om sombere gevoelens tegen te gaan.

Chronische klachten

Als je in het verleden (meerdere malen) bent behandeld voor zwaardere depressies, dan verwijzen wij je naar je huisarts, die je dan verder kan begeleiden naar de gespecialiseerde gezondheidszorg.

In het vakgebied noemen psychologen sombere gevoelens en/of een depressie een ‘stemmingsstoornis’. Mogelijk herken je de klachten die hiermee gepaard gaan, bijvoorbeeld:

  • Niet tot rust kunnen komen of juist tot niets kunnen komen.
  • Vermoeidheid, verlies van energie, geen zin hebben.
  • Overmatige schuldgevoelens of het gevoel waardeloos te zijn.
  • Gewichtsverandering, heel veel of juist veel te weinig eten.
  • Moeite met concentreren, traag denken en geen beslissingen kunnen nemen.
  • Tot zelfs: niets meer om het leven geven.

In het algemeen kunnen deze klachten ‘licht beginnen’ en in de loop van de tijd verergeren. Daarom is het zo belangrijk om klachten rond somberheid en een beginnende depressie te onderkennen en er wat aan te doen. Caredate-psychologen helpen je daar actief bij. Hoe, waar en wanneer je maar wilt.

De behandeling van sombere gevoelens is succesvol wanneer je zelf weet dat je de controle over deze gevoelens terug hebt. Dat heeft vaak te maken met zelfkennis: waardoor zijn ze eigenlijk ontstaan en hoe kan ik met deze oorzaken om gaan? Je psycholoog helpt je om dat te ontdekken en begeleidt je naar de oplossing.