Thema: studiestress

Studiestress en pillen slikken

Het afgelopen jaar besteedde het TV-programma Zembla veel aandacht aan depressiviteit en het gebruik van antidepressiva. Het schrikbarende aantal van ruim 1 miljoen Nederlanders slikt antidepressiva en met name het gebruik bij jongeren is de laatste jaren sterk toegenomen. Ook studenten lijken steeds gevoeliger te zijn voor depressies. Studiestress die je beter niet kan oplossen met het slikken van pillen.

Het kan vanzelf over gaan

Bij mensen met lichte of matige depressieve klachten hebben antidepressiva, zo blijkt uit meerdere onderzoeken, nauwelijks zin. Ze worden toch vaak voorgeschreven door artsen. Het is de snelle oplossing, omdat er weinig tijd is voor een goed gesprek met de patiënt. Terwijl dit volgens veel deskundigen de beste oplossing zou zijn. Diezelfde deskundigen geven aan dat, zeker bij jonge mensen, een depressie na een paar maanden vanzelf over kan gaan. Dat is natuurlijk het beste.

Praten over je problemen is taboe

Mochten de klachten blijven, dan is het verstandig om erover te gaan praten. Omdat praten over je problemen nog steeds taboe is, zeker met leeftijdgenoten, heeft de Universiteit van Leuven heeft daar een interessant programma voor opgezet: ‘MindMates’. Hierbij worden eerstejaarsstudenten gekoppeld aan ouderejaars. Zo leren ze meer mensen kennen en je kunt in gesprek met je ‘Mindmate’.

De hele dag feest

Een van de MindMates vat het zo samen: “Psychische problemen zijn onder studenten taboe. Leuven is een echte studentenstad, altijd de hele dag feest. Je moet het leuk hebben, je studententijd moet de beste tijd van je leven zijn. Je zegt “goed” als vrienden vragen hoe het gaat. Dan is het nodig dat je laagdrempelig bij iemand terecht kunt om te praten en gehoord te worden.” Dat maakt het ook weer makkelijker om professionele hulp te zoeken.

Hulp laagdrempelig

Caredate vindt het programma ‘MindMates’ een prima idee, met name om de preventieve werking die daar van uit kan gaan. Want hoe langer je wacht met de aanpak van problemen, hoe moelijker het wordt. Daarom zoeken wij de samenwerking met universiteiten en onderwijsinstellingen op om, in het verlengde van ‘MindMates’-achtige initiatieven, met Caredate-psychologen professionele hulp te bieden wanneer dat echt nodig is.

Voor studenten, door ex-studenten

Een groot aantal van de Caredate-psychologen heeft nog niet zo heel lang geleden de Masterstudie afgerond, wat betekent dat ze zich goed kunnen verplaatsen in de belevingswereld van studenten. Daarnaast helpen ze waar en wanneer studenten maar willen, rechtstreeks, zonder tussenkomst van allerlei instanties. Want een taboe, daar stap je niet zomaar overheen.