Sessies met je Caredate-psycholoog

Tijdens de eerste kennismaking (via telefoon of email) maak je, als je dat wilt, een vervolgafspraak met de Caredate-psycholoog. Bij de eerste sessie ontmoet je elkaar. Deze sessie is erg belangrijk, want dan ga je samen verder de diepte in.
  • De Caredate-psycholoog maakt, uiteraard in overleg, een plan van aanpak. Daarin staat onder andere hoe hij of zij je verder gaat helpen, welke problematiek nu precies gaat worden opgelost, een indicatie hoeveel sessies nodig zijn, welke tijdstippen, enzovoorts.
  • Ook word afgesproken hoe je tussentijds contact kan houden, bijvoorbeeld via de telefoon of via Skype. Dat laatste werkt goed als je elkaar wat beter kent.
Uiteraard kan je deze afspraken altijd tussentijds aanpassen, je hebt zelf de regie. De sessies met je Caredate-psycholoog duren in principe altijd een uur. Ook daar kan je in onderling overleg van afwijken.